När Konstfack i april beslutade att stänga skolan på grund av covid-19 förflyttades vårt arbete bort från telefonplan, ut-mot andra platser. Några av oss till andra städer, till kärlekar i Malmö till exempel. Andra hittade alternativa rum, ateljéer, industrilokaler, rivningsobjekt. Många tog arbetet hem, skapade en hemarbetsplats. Från disparata platser fortsatte vi vara en klass. Fortsatte samma kurs. Fortsatte, fast helt annorlunda.


Förändring genererar ofta nya frågor och utestängda från skolan var det omöjligt att inte undra “vad betyder en plats”? Som om frånvaron av något kan blottlägga dess värde. Adorno skriver någonstans om dissociering, en förändring av den vanliga ordningen vilket kan förstås som brott eller glapp i det som tidigare varit självklart. Förskjutningar av verkligheten. Rörelse. Sprickor.


Den här perioden/belägenheten har delvis inneburit en slags dissociering mellan oss studenter och den tidigare så självklara platsen för vårt arbete. Vilken typ av rörelse och vilken typ av öppning är givetvis olika för oss som enskilda personer men samtidigt finns här tendenser, tematiker som är gemensamma. Förändring, plats, glapp. Rörelse, öppningar. Konst, eller konsthantverk som det som tränger in genom sprickorna för att ställa ytterligare frågor.


UTSTÄLLNING 1


När Konstfack i april beslutade att stänga skolan på grund av covid-19 förflyttades vårt arbete bort från telefonplan, ut-mot andra platser. Några av oss till andra städer, till kärlekar i Malmö till exempel. Andra hittade alternativa rum, ateljéer, industrilokaler, rivningsobjekt. Många tog arbetet hem, skapade en hemarbetsplats. Från disparata platser fortsatte vi vara en klass. Fortsatte samma kurs. Fortsatte, fast helt annorlunda.


Förändring genererar ofta nya frågor och utestängda från skolan var det omöjligt att inte undra “vad betyder en plats”? Som om frånvaron av något kan blottlägga dess värde. Adorno skriver någonstans om dissociering, en förändring av den vanliga ordningen vilket kan förstås som brott eller glapp i det som tidigare varit självklart. Förskjutningar av verkligheten. Rörelse. Sprickor.


Den här perioden/belägenheten har delvis inneburit en slags dissociering mellan oss studenter och den tidigare så självklara platsen för vårt arbete. Vilken typ av rörelse och vilken typ av öppning är givetvis olika för oss som enskilda personer men samtidigt finns här tendenser, tematiker som är gemensamma. Förändring, plats, glapp. Rörelse, öppningar. Konst, eller konsthantverk som det som tränger in genom sprickorna för att ställa ytterligare frågor.

UTSTÄLLNING 1
TYRA MOHAGER


Snigeln

Den långsamma rytmen, den lilla förändringen, förflyttningen
SANNE LOVÉN ROLÉN 

 

situakoner


ALMA BROMAN
Blocktryck från hemmets trygga vrå.CARLI HALVARS


Sex dagar fram, en dag kvar till söndag.

Det är framsidan men även en baksida som räknas. Här är 6 stycken skjortor som har skapats, alla har dom en framsida som presenteras på en baksida.ANNA HORN


descent or ur sprung


RUBEN RENS

 

Fill In the Blanks

MICAEL DE LEEUW 


T x 27 @ home

Jag har utgått ifrån en plats, den kändes viktig. Jag har arbetat med tanken om vad som händer när man tar något från en plats, bearbetar materialet och sedan återvänder. En gestaltning i en ursprungsplats och ett hem.


MOA-MATILDA NILSSON


Average JoeTING WANG


Hur påverkar sammanhanget objektet?
Jag tror jag vet svaret
Men jag ställde frågan ändå
Därför att
Jag vill ha en chans att iaktta frågan från olika prespektiv
Jag vill uppleva frågan på ett lekfullt sättEMMA LUNDQVIST


En halsduks sista dag

LYNN STENVALL


TV

TextileVisuals - fibrer genom rutan - över fibernätet
EMELIE IVERT


inställning


en film om stickningARASH ARFAZADEH


introspektion i isolation